Huisreglement

 • Roken is niet toegestaan in het café, noch in de kerker. Dit geldt evenzeer voor vaping of het gebruik van de e-sigaret.
 • Druggebruik is niet toegestaan in het Fetish Café. Dit geldt uiteraard ook voor zogenaamde soft drugs en poppers. Bezoekers die deze regel overtreden zullen vriendelijk doch kordaat verzocht worden de zaak te verlaten.
 • Overmatig drankgebruik en BDSM of andere intieme activiteit gaan niet samen. Bezoekers die deze regel overtreden zullen vriendelijk doch kordaat verzocht worden de zaak te verlaten.
 • Wederzijds respect is bijzonder belangrijk in het Fetish Café. Geef het en u zal het ook krijgen.
 • Tijdens BDSM-activiteit in de kerker of het cafégedeelte is het oordeel van de Dungeon Monitor bepalend en dient dit onverwijld opgevolgd te worden. Bij onenigheid of discussie, gelieve zich te wenden tot een van de zaakvoerders van het Fetish Café.
 • Van de bezoekers van het Fetish Café wordt verwacht dat ze handelen conform de essentiële richtlijnen van de veiligheid en hygiëne. Bezoekers die deze richtlijnen niet naleven zullen vriendelijk doch kordaat verzocht worden de zaak te verlaten. Bezoekers die niet op de hoogte zijn of vragen hebben over deze richtlijnen kunnen hiervoor terecht bij een van de zaakvoerders.
 • De directie van het Fetish Café is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het maken van foto’s of video-opnames is strikt verboden in het ganse Fetish Café. Op deze regel kan een uitzondering toegestaan worden na overleg met de aanwezige zaakvoerder én mits expliciete toestemming van alle personen vastgelegd op de betreffende opname.
 • Het Fetish Café is gelegen in een dichtbevolkt woongebied van de Antwerpse stadskern. Houd rekening met de nachtrust van de buren en omwonenden. Maak geen nachtlawaai en vertoon geen aanstootgevend gedrag.
 • Het vertonen van naaktheid, intieme of seksuele handelingen of BDSM-activiteit is strikt verboden in de omgeving buiten het Fetish Café of het portaal van het Fetish Café.
 • Toegang tot het Fetish Café is enkel toegestaan voor personen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 • Voor bepaalde evenementen in het Fetish Café geldt een specifieke dresscode. Afwijkingen op deze dresscode kunnen eenmalig toegestaan worden door een zaakvoerder van het Fetish Café. Voor informatie over de dresscode van specifieke evenementen wordt verwezen naar de website of de directie van het Fetish Café.
 • Gelieve het café en de kerker netjes en in oorspronkelijke toestand achter te laten. Orde en netheid worden door elkeen geapprecieerd.