Historiek

Het Fetish Café is gelegen in het ondergrondse van de Kleine Pieter Potstraat in het stadcentrum van Antwerpen. Het maakt deel uit van de 15de-eeuwse Sint-Salvatorabdij waarvan alleen de gebouwen van het Fetish Café en een nabijgelegen kapel intact zijn gebleven. De Sint-Salvatorabdij, ook gekend als de Pieter Potabdij, werd opgericht door Pieter Pot, een zakenman uit Dordrecht, die zich in het begin van de 15de eeuw in Antwerpen had gevestigd.
Pieter Pot (Dordrecht 1375 – Antwerpen 1450) was wolhandelaar, rijk geworden door handelsbetrekkingen met het Midden-Oosten. In 1415 vestigde hij zich in Antwerpen. Vier jaar later kocht hij een groot erf ten westen van de Hoogstraat. Kort daarna huwde hij met Maria Terrebroot. In 1433 bouwden ze op een deel van hun erf een kapel, toegewijd aan Sint-Salvator. Wekelijks werd er brood uitgedeeld aan de armen.
Pieter Pot droeg in 1444 het dagelijks beheer van het aalmoezenhuis over aan cisterciënzermonniken. Zij bouwden een klooster, de Sint-Salvator of Pieter Potpriorij, dat zich omstreeks 1550 uitstrekte tussen de Vlasmarkt en de Haar-, Pieter Pot- en Hoogstraat. Van deze kloostergebouwen zijn slechts fragmenten bewaard. Aan de Grote Pieter Potstraat lagen de kapel, de brouwerij en het korenhuis met erachter een binnenplaats met het verblijf van de kloosterlingen.
Tijdens de Beeldenstorm in 1566 werden de gebouwen zwaar beschadigd. De graven van Pieter Pot en zijn echtgenote in de kapel werden vernield. In 1581 nam het Calvinistisch bewind het klooster in beslag en richtte de gebouwen in als stapelplaats voor het leger. Dwars door de kloostergronden werd in het laatste kwart van de 16de eeuw een nieuwe straat aangelegd en verschillende panden ten noorden ervan werden verkocht. Wanneer de kloosterlingen terug in het bezit kwamen van hun goed, noemden zij de nieuwe straat Kleine Pieter Potstraat. In 1591 herstelden ze ook de kapel. In 1652 werd het klooster verheven tot abdij. Dit ging gepaard met verbouwingswerken; aan de Kleine Pieter Potstraat, ten noorden van de binnenplaats werd een infirmerie opgericht en aan de oostzijde een bibliotheekvleugel.
In 1796 werden de kloosterlingen verdreven door de Fransen. Het klooster werd openbaar verkocht en omgevormd tot woningen. Enkel de kapel bleef bewaard, al werd de toren afgebroken. In 1846 deed ze dienst als synagoge, waarvan het intact gebleven stucwerk op het gewelf dateert van die periode. In 1909 werd de kapel geïntegreerd in de parochiale jongensschool aan de Vlasmarkt. Om er klaslokalen in onder te brengen werd er in 1921 een verdieping in geplaatst. Het schoolgebouw werd ondertussen omgevormd tot stadsappartementen. In de kapel werd in 2015 een meubelzaak ondergebracht.

Het souterrain van de Kleine Pieter Potstraat 8, waar momenteel het Fetish Café gevestigd is, bleef jarenlang leeg staan. Het werd enige tijd gebruikt voor de opslag van steenkool en stookolie. In 1990 werd een eerste aanvraag ingediend voor de inrichting en uitbating van een horecazaak in deze ondergrondse ruimten. De goedkeuring sleepte lang aan en het duurde tot 2000 vooraleer de deuren van het Fetish Café konden opengaan.

Het Fetish Café is nooit een doorsnee café geweest, maar veeleer een toevluchtsoord voor fetisjisten, kinksters en in het bijzonder personen die BDSM beoefenen. Bedenker en bezieler van het Fetish Café is Meester Ron, die momenteel ondanks zijn gezegende leeftijd, nog steeds actief is in de wereld van BDSM en fetisjisme. Met enkele vrienden en gelijkgestemden baatte hij tot 2018 het Fetish Café uit.

In 2012 ontmoette Meester Lodewijk tijdens een speelfeest in het Fetish Café Meester DL. Er ontstond vrij snel een hechte vriendschapsband tussen de beide Meesters en inspirerende ideeën werden naarstig uitgewisseld. In 2015 werd Meester Lodewijk medezaakvoerder in het Fetish Café en ondertussen was zijn band met Meester DL enkel maar versterkt. In datzelfde jaar werd Meester DL evenzeer medezaakvoerder en werd er samen des te meer reikhalzend naar de toekomst uitgekeken. In de loop van de daaropvolgende jaren gingen verschillende medezaakvoerders op rust en in 2018 uiteindelijk ook Meester Ron, tesamen met zijn echtgenote, slavin en medezaakvoerder erica. In 2018 werd Meester DL enige eigenaar en bestuurder van het Fetish Café. Hij kreeg daarbij de nooit aflatende steun van zijn Meester-Broeder Lodewijk en van zijn partner en onderdanige bé. Dit sterke team van gelijkgestemde zaakvoerders werd in 2019 verder versterkt door Lady Amanda, de echtgenote en slavin van Meester Lodewijk. Tussen 2017 en 2021 was er enig verloop van de zaakvoerders, wat de nodige herstructureringen met zich meebracht. Uiteindelijk werd in 2022 het Fetish Café Team vervolledigd en vervolmaakt door de toetreding van carrikki, de persoonlijke kajira van Meester Lodewijk en Lady Amanda.
In de loop der jaren is dit Team echter geëvolueerd van een zakelijke vriendenkring tot een ware familie. Sympathie en eendracht groeiden uit tot een ware familieband, waarbij steun, overleg, samenhang, respect en liefde hoog in het vaandel gedragen worden. Deze familie staat dan ook wekelijks garant voor een divers en inclusief aanbod aan fetisjisme, kinky play en lustbeleving, maar ook bijeenkomsten, muziek, vereniging, duiding, begeleiding, informatie, en dat alles met respect voor en met behoud van de traditionele BDSM-waarden en het in stand houden van het D/s-protocol. Bij dezen wensen we dan ook onze oprechte dank uit te drukken naar de gewezen zaakvoerders voor hun inspanningen die geleid hebben tot het begrip dat het Fetish Café momenteel vertegenwoordigd.