DISCLAIMER

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.fetish-cafe.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren www.fetish-cafe.com of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.fetish-cafe.com de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Het Fetish Café heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door www.fetish-cafe.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Leeftijdslimiet

www.fetish-cafe.com bevat informatie en foto's die enkel geschikt zijn voor volwassenen. Het is dan ook verboden om deze pagina's te betreden indien u jonger bent dan 18 jaar.